Skip to main content

Anansi de spin op alle scholen in Suriname. Iven Cudogham was met Stichting Toekomstweb afgelopen week 5 dagen in Suriname om het school project Anansi in de klas te starten. Een aantal pilot scholen kregen het lesmateriaal en Iven las op een aantal scholen voor. Anansi de spin is weer terug van weg geweest. Dit is wat zowel het ministerie van OWC als de leerkrachten concludeerde. En kijken uit naar de implementatie.